Poděkování voličům

Děkuji všem voličům, kteří mě volili a dostanu-li Vaší důvěru, jsem odhodlán pracovat s veškerou energií, a sloužit s pokorou všem občanům obvodu, i těm, kteří pro mě nehlasovali. Děkuji za Váš hlas. 

Nová energie do Senátu!

Váš Jiří Vávra

Proč kandiduji

Mé odhodlání kandidovat do Senátu se zrodilo po důkladné úvaze a rozhodování. O politiku se zajímám celý svůj život a jsem přesvědčen, že Senát potřebuje novou energii v řešení problémů, které trápí naše občany. Chci aktivně prosazovat tři hlavní témata: bezpečnou ulici, jasná pravidla pro developery a méně hluku v našem městě. K tomu využiji své mládí a energii, zkušenosti z místní politiky a z rodinného podnikání. Již čtvrtým rokem působím v Zastupitelstvu MČ Prahy 9. Znám svůj obvod a jeho obyvatele. Zabývám se jejich problémy a raduji se z jejich úspěchů. Jsem odhodlán bojovat v předvolební kampani o senátní mandát s veškerou energií a pokud budu zvolen, sloužit všem občanům obvodu, i těm, kteří pro mě nehlasovali, ze všech sil a s pokorou.

Výzva Karla Schwarzenberga

Autoři naší Ústavy zavedli druhou komoru parlamentu, Senát, ve snaze, aby v něm příliš jednostranné zaměření Poslanecké sněmovny nacházelo jisté vyrovnání. Vzhledem k tomu, že jsem sám byl senátorem, tak si na to pamatuji – úkolem Senátu je přezkoumat a často tudíž také opravovat zákony, které byly trošku ledabyle přijaty dolní komorou. Bohužel toho času tento úkol Senát plnit nemůže, neboť má absolutní většinu jedné strany, čímž menší frakce tam jsou prakticky bezmocné. A Senát zaujímá někdy i radikálnější postoj než vládní koalice ve Sněmovně. Máme teď možnost tuto chybnou konstrukci opravit - aby Senát byl opět nezávislejší, nebyl podřízen pouze jedné straně, nýbrž se ujal právě svého kontrolního úkolu vůči dolní komoře parlamentu. V posledních letech se na Senát často nadávalo, ale teď víme a zjistili jsme, že přeci jen má důležitý úkol a má leckterou možnost přispět k politickému životu v České republice. Prosím, abyste si to uvědomili a šli k volbám.

Moje názory

Senát se podílí na přípravě a přijímání nových zákonů a hlavní náplní práce senátora je tak legislativní činnost. Hlavním úkolem Senátu je přezkoumat a opravovat zákony, které již přijala dolní komora parlamentu. Při této činnosti musí senátor nejen uplatňovat své politické názory, ale také přihlížet na možné dopady navrhované legislativy na občany.

Roli senátora vnímám jako službu občanům obvodu a budu-li zvolen, hodlám se zejména soustředit na realizaci předvolebního programu. Jako senátor se však budu vyjadřovat i k dalším tématům, které trápí naší společnost.

Silná ekonomika – V silné ekonomice vidím základ dobré životní úrovně všech občanů naší republiky. Česká ekonomika má velkou šanci dostat se na úroveň nejvyspělejších států Evropy. K tomu však potřebujeme ekonomicky silný stát, kvalitní podnikatelské prostředí a efektivní a nezávislou veřejnou správu. Proto budu podporovat investice do vzdělání a nových technologií a maximální svobodu a minimální byrokratickou zátěž pro podnikání. Evropské dotace musí plynout na podporu nejen velkých projektů, ale i malých, rodinných podniků. Budu také požadovat urychlenou realizaci nového zákonu o státní službě.

Evropská unie – Česká republika je nedělitelnou součástí Evropské unie. Další evropská integrace nabízí širokou škálu různých možností vývoje. Potřebujeme, aby se náš stát pouze pasivně nevezl na programu vývoje integrace koncipovaném většími a vlivnějšími členskými státy, ale abychom se aktivně zapojili do vývoje směřování další integrace. Proto nelze pouze čekat na to, že to jiní udělají za nás. Je nutné přemýšlet o vytváření dlouhodobé strategie, a hledat pro naše názory spojence mezi ostatními členskými státy. Musíme dbát na posilování našeho vlivu v institucích Evropské unie, abychom byli schopni chránit naše specifické zájmy. Společná Evropa má pouze smysl, pokud se sami aktivně zapojíme do jejího vytváření.

Přijetí Eura a vstup do eurozóny není podle mě na pořadu dne. Euro můžeme přijmout teprve tehdy, až naše ekonomika a politika dostatečně vyspějí a v době kdy to bude pro nás výhodné. Současné problémy eurozóny jasně naznačují, že tato doba zatím nenastala.

Národní zájmy a zahraniční politika - Jako zásadní při formulaci národního zájmu vidím roli občanů a občanských spolků. Národní zájmy nesmí definovat pouze vláda a státní byrokrati, ale musí o nich docházet k robustní debatě na společenské a odborné úrovni.

Potřebujeme jednotnou zahraniční politiku a důstojnou reprezentaci naší země v zahraničí. Proto budu podporovat zahraniční směrování České republiky založené na výsledcích debaty s odbornou i laickou veřejností. Budu trvat na tom, aby naše zájmy v Evropě byly podpořeny pevnými zahraničněpolitickými postoji, které nadřadí hodnoty svobody a mezinárodního práva nad všechny ostatní. Také budu požadovat, abychom vedle naší účasti v evropském společenství pracovali na udržení našich euroatlantických vazeb. Nesmíme zapomenout na výhody členství v NATO a blízkého partnerství se Spojenými státy. Neměli bychom také zapomínat na pouta, která nás historicky spojují se Slovenskem a dalšími státy Visegradské čtyřky.

Bezpečnost, kriminalita a korupce – Klíčovou institucí zajišťující ochranu života a majetku občanů je Policie České republiky a tam také musí směřovat hlavní rozpočtová priorita Ministerstva vnitra. Potřebujeme, aby služby policie v místě bydliště občana byly rozšířeny. Proto budu podporovat především výrazné snížení byrokratické zátěže policie, aby se policisté mohli věnovat hlavně policejní práci. Občan se musí cítit ve svém okolí bezpečně a jsem pro zpřísnění postihu bezohledného a kriminálního chování.

Korupční prostředí zasahuje do všech sfér veřejného života. V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala politiků většiny stran, ať už vládních nebo opozičních. Policie a státní zastupitelství musí dostat volný prostor k boji proti korupci a kriminální činnosti a policejní vyšetřování nesmí být vedena ve stínu politických tlaků. Jako pro politika je pro mě nepředstavitelné, abych zasahoval nebo detailně komentoval probíhající policejní vyšetřování. 

Vláda práva a odpovědnost – Potřebujeme, aby zákony sloužily občanům a ne aby tomu bylo naopak. Potřebujeme větší transparentnost a odpovědnost našich politiků. Proto budu usilovat o maximální zapojení občanů a občanských spolků při tvorbě nových zákonů. Občané a občanské spolky musí dostat právo podávat návrhy zákonů prostřednictvím institutu veřejného podání.

Budu také usilovat o maximální transparentnost, včetně majetkových přiznání u všech zvolených politiků. Musí se zrušit výjimky z bezpečnostních prověrek pro ministry a jiné ústavní činitele. Musíme dále pokračovat v procesu, který povede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků společností ucházejících se o veřejné zakázky, tak aby se o tyto zakázky mohli ucházet pouze společnosti s průhlednou vlastnickou strukturou. Při personálním obsazování orgánů společností s majetkovou účastí státu musíme důsledně dbát na to, aby nominace splňovaly zejména klíčové kritérium odbornosti. Tento princip musí platit při obsazování funkcí napříč státní správy.

Roli senátora vnímám jako službu veřejnosti. Kromě závazku řádného výkonu úřadu senátora, nebudu nikdy mlčet v otázkách týkajících se porušování lidských práv, boje s extremismem a postihu korupce. Vždy hodlám nadřazovat hodnoty, jako jsou slušnost, právo na sebeurčení, svoboda a mezinárodní právo nad všechny ostatní.

 

Novinky

10.10.2014 09:29
Už dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin! Senát potřebuje novou energii v řešení problémů. Znám svůj obvod a jeho obyvatele a vím, co je trápí. V Senátu prosadím bezpečnost v ulicích, jasná pravidla pro developery a méně hluku v našem městě. Prosím, běžte k volbám a volte odpovědně.
07.10.2014 11:13
  Nedělní den pro rodinu TOP 09 Praha 9 s koncertem Iva Jahelky se za účasti Karla Schwarzenberga a Jaromíry Štětiny extrémně podařil. Dobrá nálada značila pohodu a přátelskou atmosféru, u skvělého občerstvení jsme debatovali nad všemi tématy. Všem děkuji! Více fotek z akce naleznete...
26.09.2014 13:26
Transparency International zhodnotila průhlednost předvolebních kampaní v osmi největších městech a výsledky včera zveřejnila. Znovu se tak ukázalo, že TOP 09 to s transparentností myslí opravdu vážně. Odpovědi z dotazníků hodnotila organizace známkami jako ve škole – a TOP 09 patří v mnoha...
15.09.2014 13:05
Karel Schwarzenberg a Jiří Vávra (kandidát do Senátu) Vás zvou na představení pamětní medaile.  Mgr. Jiří Vávra, kandidát do Senátu ČR a kandidáti do zastupitelstva MČ Praha 9 za TOP 09 Praha 9, 14 a 21 Vás srdečně zvou na číši vína ku příležitosti představení pamětní medaile, věnované...
09.09.2014 09:09
„Přiznejme si, že to nikdy nebude tak těžký, jako to budeme mít letos," prohlásil Schwarzenberg. „Samozřejmě, je-li vůdcem strany – a je to strana řekněme skromně vůdcovského typu – miliardář, tak je lehké dělat kampaň," poznamenal na adresu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Naproti tomu TOP 09 musí...
07.09.2014 18:09
Bezpečná ulice znamená, že nebudeme muset mít strach z bezohledných řidičů ani ze zdrogovaných „závodníků“, že naše děti a naši senioři se nebudou muset bát vstoupit na přechod pro chodce. Senátor má přístup k velitelům městské policie i policie ČR. Chci s nimi aktivně jednat o jejich přístupu ke...
04.09.2014 07:11
Nadměrný hluk zásadním způsobem ohrožuje naše zdraví Lékařské studie i dlouhodobé statistiky jasně prokazují, že hluk má škodlivý vliv na lidské zdraví. Je prokázáno, že výskyt takových chorob, jako je vysoký tlak, poškození srdce nebo snížení imunity stoupá se stoupající hladinou hluku, které...
01.09.2014 15:08
Chci budovat, nejen kritizovat. Praha se musí dál vyvíjet a nabízet svým občanům nové možnosti bydlení. Nicméně to neznamená, že se může rozvíjet nekontrolovaně a bez jasných pravidel. Chci občanům Prahy nabídnout udržitelný rozvoj města, který vedle nových možností bydlení, bude pamatovat i...
25.07.2014 12:42
   Výkonný výbor TOP 09 v pátek přijal usnesení, ve kterém schválil jako kandidáta pro senátní volby 2014 v obvodu 24 - Praha 9 p. Jiřího Vávru. Už minulý týden výkonný výbor schválil jako kandidátku v obvodu 22 - Praha 10 Renatu Sabongui; v obvodu 27 - Praha 1 Martina Bursíka, na Praze 5...

Kontakt

www.jirivavra.cz 725 904 054 jiri.vavra@pha.top09.cz